Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nauki społeczne i humanistyczne

Wydawnictwo: Witanet
Liczba stron: 184
Rozmiar 2,2 MB
Data premiery: 2016-01-20
Tytuł: Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Autor: Wójcik Katarzyna
Wydawnictwo: Witanet
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 184
Data premiery: 2016-01-20
Rok wydania: 2015
Format: MOBI UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 18899948

W efekcie pozwoli dzieciom nie tylko na zdobycie wiedzy i kompetencji językowych, ale również przysporzy im wiele radości, płynącej z aktu uczenia się języka obcego. . Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół neuropedagogicznych oraz społecznych uwarunkowań procesu kształcenia szkolnego oraz wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych. W efekcie stanowi ona zbiór pewnych założeń teoretycznych, opis i wyjaśnienie badanej rzeczywistości edukacyjnej oraz zbiór rozwiązań praktycznych, mających na celu budowanie i poszerzanie warsztatu metodycznego nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.katarzyna wójcik to pedagog, doktor nauk społecznych, adiunkt w katedrze pedagogiki w wyższej szkole biznesu w dąbrowie górniczej. "nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej" to publikacja skierowana do badaczy zainteresowanych tematyką wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych, nauczycieli języków obcych w przedszkolu i klasach młodszych, nauczycieli klas młodszych szkoły podstawowej oraz wychowania przedszkolnego, którzy chcą wprowadzać w procesie dydaktycznym elementy nauczania języka obcego, bądź osób predestynujących do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w klasach młodszych szkoły podstawowej i przedszkolu oraz wszystkich tych, którym bliska jest tematyka wczesnego nauczania języka angielskiego.celem publikacji jest analiza i eksplikacja założeń wczesnego kształcenia językowego oraz jego rzeczywistego obrazu, który wyłonił się w trakcie prowadzonego procesu badawczego. Swe dotychczasowe osiągnięcia naukowe opublikowała w kilkudziesięciu artykułach, zamieszczonych w monografiach oraz czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz przedstawiła na kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Do jej najbardziej znaczących artykułów należą: nauczanie polisensoryczne; the role of multiple intelligence in creating school climate; wiedza aktywnych zawodowo nauczycieli na temat neuropedagogiki oraz jej zastosowanie w praktyce, the outlook for the employment of educational studies garduates. Członek międzynarodowych oraz krajowych zespołów badawczych, podejmujących tematykę edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Niewątpliwym atutem posiadanych w dorobku naukowym publikacji jest fakt, iż pisane są one nie tylko perspektywy naukowca, ale również nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.autorka żywi nadzieję, iż niniejsza publikacja nie stanie się jedynie przedmiotem dyskusji osób naukowo zajmujących się edukacją dziecka w zakresie języka obcego, ale przyczyni się do przyszłych sukcesów pedagogicznych nauczycieli. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Ebook. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Pdf.

Komentarze

Zostaw komentarz